گزارش کارآموزی موسسه آفات و بیماری های گیاهی بخش علف های هرز

گزارش کارآموزی موسسه آفات و بیماری های گیاهی بخش علف های هرز
در قرن هفدهم گوجه فرنگی به انگلستان و هلند راه یافت. گوجه فرنگی در حال حاضر در تمام مناطق دنیا کشت می‌شود و تقریبا در تمام فصول سال وجود دارد. گوجه فرنگی با نام علمی Solanum lycopersicum یکی از گیاهان متعلق به تیره سیب زمینی از دو لپه‌ایها می‌باشد.
گیاهی است علفی و دارای برگهای مرکب از برگچه‌های فرد نا مساوی که به حالت طبیعی و یا پس از لمس کردن بویی ناپسند و قوی از آن استشمام می‌شود. گلهای آن رنگ مایل به سبز دارد و به صورت منفرد یا به تعداد کم در مجاور هم ظاهر می‌گردد. میوه‌اش گوشت‌دار ، قرمز رنگ و به ابعاد مختلف است و پس از رسیدن رنگ قرمز زیبایی پیدا می‌کند.
ترکیبات شیمیایی
در تمام قسمتهای گیاه ، مقداری سولانین مخصوصا در میوه سبز و حتی در میوه‌ها قبل از رسیدن به تکامل وجود دارد. مقدار درصد سولانین در میوه کال بیشتر از میوه رسیده می‌باشد. گوجه فرنگی کاملا رسیده فاقد سولانین می‌باشد و به همین علت است که اگر گوجه فرنگی به حالت نارس مصرف شود ممکن است عوارض مسمومیت نظیر دل پیچه ، اسهال و باز شدن مردمک چشم ایجاد نماید. میوه گوجه فرنگی سرشار از ویتامینهاست.
این بار محیط کشت علاوه بر مواد قبلی درصدی هم در هر تیمار گلیسرول داشت درصد گلیسرول که تیمار ما در نظر گرفته شد به ترتیب  ۰%و۲%و۵%و۷% بودکه در ساخت محیط کشت با در نظر گرفتن این مطلب که در آزمایش قبل بهترین پ هاش برای اسپورزایی دو ایزوله ۷٫۱۵ بود بنابراین در این آزمایش هم پ هاش محیط ثابت در هر تیمار ۷ در نظر گرفته شد پس از ساخت محیط های کشت در پتری دیش در بسته اتوکلاو شد و آمادهء انتقال به ظرفهای پتری دیش و کشت دادن قارچ در آنها شد
به اندازهء ۵۰ میلی از هر محیط کشت داخل یک پتری دیش ریخته شد اطلاعات به این شکل روی هر پتری دیش ثبت شد که ایزولهء فرضا ۲ گلیسرول ۰% و تاریخ کشت آن ایزوله برای هر درصد ایزوله ۴ تکرار در نظر گرفته شد ۴تکرار و ۴ درصد از ایزوله پس رویهم برای هر ایزوله ۱۶ کرت یا پتری دیش و برای دوتای آنها ۳۲ پتری دیش اتوکلاو و از محیط کشت مورد نظر پر شد در همین تاریخ ۱/۱/۸۶ پس از فیلتر کردن و استخراج اسپورها از محیط کشت قبلی دو ایزوله در  پ هاش های ۷٫۱۵ با انجام محاسباتی که فرمول آنها ذکر می شود سنجیده شد که اسپور فیلتر شده که غلظتش در زیر همو سایتومتر بررسی شد چه مقدار به محیط ما افزوده شود تا کشت صحیح انجام شود
دانلود گزارش کارآموزی موسسه آفات و بیماری های گیاهی بخش علف های هرز
موضوع تحقیق کارآموزی مؤسسه آفات و بیماری های گیاهی بخش علفهای هرز
کارآموزی موسسه آفات و بیماری های گیاهی (بخش علفهای هرز)
فهرست مطالب
مقدمه
ترکیبات شیمیایی
خواص دارویی
ترکیبات شیمیایی
خواص داروئی
مضرات
گوجه فرنگی
کلیات گیاه شناسی
خواص داروئی
pH مخصوص اینکار تعیین
قسمت مدرج
مراحل کشت دو ایزوله
مراحل کشت دو ایزوله
این کارآموزی بهمراه تصاویر می باشد

اولین نفر باشید

نظر شما