گزارش کار اموزی رشته عمران

گزارش کار اموزی رشته عمران
برای تیر ریزی ، تیرچه ها  را روی زمین یا روی سقف زیرین که انجام شده می چینیم سپس یک نفر به طبقه ی بالا رفته و با کمک طناب یک سر تیرچه ها را بالا کشیده و روی تیر اصلی قرار می دهد بعد از بالا کشیدن یک سر آنها به سمت دیگر دهانه رفته و با استفاده از طناب سر دیگر آن را نیز بالا می کشد و روی تیر اصلی قرار می دهد حال با استفاده از بلوک هایی که می خواهد در سقف قرار بگیرد فاصله بین تیرچه ها را تنظیم می کند بدین شکل که یک عدد بلوک در ابتدای تیرچه و یک عدد نیز در انتها بین تیرچه ها قرار می گیرد لذا فاصله بین تیرچه ها تنظیم می شود . برای بهتر عمل کردن سقف ، در جهت تیر ریزی به اندازه ی ۵ سانتی متر و در جهت عمود بر تیر ریزی به اندازه ی ۱۰ سانتی متر در دو جهت فاصله داده می شود .
بعد از تنظیم فاصله بین تیرچه ها ، بلوک ها در بین آنها قرار داده می شود . برای چیدن بلوک ها ابتدا بلوک ها تا سقف زیرین که اجرا شده است با کمک بالابر به بالا آورده می شوند ، حال برای سریع تر شدن عملیات می توان از سه کارگر استفاده کرد ، بدین شکل که یک نفر بلوک را برداشته ودر دست می گیرد و نفر دوم با استفاده از یک چوب که در سر آن مهاری ایجاد کرده ، چوب را به داخل بلوک برده و آن را بلند کرده و به نفر سوم که بر روی تیرچه ها در طبقه بالا قرار دارد می دهد و نفر سوم آنها را دربین تیرچه ها قرار میدهد .
برای مهارتیرچه ها در زیر تیرچه ها و در جهت عمود بر تیر ریزی تکیه گاه هایی به نام به نام شمع قرار می دهند . برای کار گذاری شمع ها ابتدا چوبهایی به عرض تغریباً ۱۵ سانتی متر را در زیر تیرچه ها ( در جهت عمود بر تیر ریزی ) با استفاده از سیم مفتول می بندیم سپس از زیر شمع را در زیر این چوب ها قرار می دهیم و آنقدر می پیچانیم تا سفت شود البته قبل از اینکه بلوک ها را بچینیم این شمع ها را می بندیم
فهرست مطالب
 
اجرای سقف تیرچه و بلوک
ایزولاسیون پای ستون ها
اجرای کرسی چینی اندود ماسه سیمان روی کرسی و ایزولاسیون روی آن
آجر چینی دیوار های خارجی
اجرای گچ و خاک روی دیوارها و سقف
تهیه و نصب چهار چوب در ها و پنجره های فلزی
تاسیسات برقی
تأسیسات مکانیکی ، لوله های چدنی فاضلاب ، کانال کولر
چک لیست نظارتی کرسی چینی و بلوکاژ کف
چک لیست نظارتی عایق کاری روی کرسی چینی
چک لیست نظارتی آجر کاری
چک لیست نظارتی اندود گچ و خاک
چک لیست نظارتی ساخت و نصب چهار چوب درب ها و پنجره ها
چک لیست نظارتی کرم بندی پشت بام
نظرات و پیشنهادات کار آموز

اولین نفر باشید

نظر شما