• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تجربیات مدون ارتقا شغلی دبیر دین و زندگی دبیرستان

تجربیات خبره دبیر دینی دانلود تجربیات مدون ارتقا شغلی دبیر دین و زندگی دبیرستان مقدمه: معلم و شاگرد، دو عنصر اساسی نظام تعلیم و تربیت به شمار می‏روند، روش‌های تدریس و ارزیابی معلمان از شاگردان نیز اصلی‏ترین وظیفه آموزگاران است. این موضوع، آن‌گاه اهمیت دوچندان می‏یابد که آموزگاران دروس دینی، رسالت‏شان را در قبال شاگردانی که مقطع بسیار حساس و بحرانی نوجوانی را سپری می‏کنند، مد نظر داشته باشد. چنین رسالتی، در قالب ظهور نگرش‏ها و رفتارهای دینی خاص در نوجوانان و جوانان دانش‏آموز، تجلی می‏یابد. فهرست مطالب: مقدمه نگرش دینی سنجش نگرش مذهبی سنجش رفتار دینی سنجش دین‏داری جوانان مروری بر پژوهش‏های مشابه الف) مطالعات انجام شده در خارج از کشور ب) مطالعات انجام شده در داخل کشور نتایج یافته‏ها روش نتایج توزیع فراوانی نگرش دینی دانش‏آموزان نتیجه‌‏گیری پی نوشت