• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

دانلود قانون یار حقوق تجارت دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول بررسی ویژگی های اصلاحیه قانون تجارت و بررسی معایب و محاسن آن با قانون تجارت فعلی گفتار اول : پیش به سوی تجارت مدرن مبحث اول : انواع معاملات تجارتی الف)معاملات تجاری اصلی: ب:معاملات تجارتی تبعی: مبحث دوم :دلالی مبحث سوم :حق العملکاری مبحث چهارم: قائم مقامی، نمایندگی تجارتی مبحث پنجم :گروه اقتصادی با منافع مشترک مبحث ششم : ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت مبحث هفتم : نقاط ضعف قانون تجارت فعلی کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی) باب اول: باب دوم: باب های ششم،هفتم و هشتم باب نهم الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری باب دهم ب: تضامن قانونی و قراردادی ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد: پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل باب چهاردهم مبحث هشتم : حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط حقوق شرکتها باب سوم تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری فصل دوم گفتار اول : تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری: مبحث اول : حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط مبحث دوم : اسناد تجاری مبحث سوم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط: مبحث چهارم : بازسازی و ورشکستگی مبحث پنجم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی) مبحث ششم : نقاط قوت ونوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت مبحث هفتم : باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک -حقوق شرکتها بازسازی و ورشکستگی خلاصه و نتیجه گیری منابع چکیده  بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت می گذرد.  قانون تجارت ایران در حال حاضر پاسخگوی نیازهای تجاری موجود در فضای بازرگانی کشور نبوده و باید بر ‌اساس تغییرات ایجاد شده در مفاهیم تجاری و مرزهای جغرافیایی بازرگانی بازنگری و اصلاح شود. چون همه کشورها در این مدت قانون تجارت خود را بر اساس مفاهیم نوین تجاری تغییر داده ...