• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پایان نامه اجاره، سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

مقاله در مورد حقوق تجارت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.SC.» گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده اجاره در لغت به معنای رها نیدن  و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک   منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین  ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که  همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این  متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان  در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد . عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد  مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد. همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این عقد شاکله ایش از  خارج کشور دارد   نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانسته‌اند. عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ،  ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین  یکی دیگر از  دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد. چکیده مقدمه فصل اول کلیات ۱-۱ هدف ۱-۲ پیشینه تحقیق ۱-۳ روش کار و تحقیق فصل دوم معانی و تعاریف ۲-۱ تعریف لغوی اجاره ۲-۲- تعریف اصطلاحی نقد تعریف مرحوم یزدی تعریف جامع و مانع ۲-۳- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم ...

تحقیق نقش عرف به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت

مقاله در مورد حقوق تجارت دانلود تحقیق نقش عرف به عنوان یکی از منابع حقوق تجارت مقدمه: عرف و عادت با وجود اختلاف سیستم های حقوقی و نیز با وجود اختلاف نظرجامعه شناسان حقوق و حقوق دانان درباره ی اساس، کیفیت و میزان احترام و اعتبارآن در جوامع، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود که نقش اساسی و مؤثری رادر تمام رشته های دانش حقوق به عهده دارد. عرف بیان گر اراده ی جامعه و قواعدعرفی حقوق که وضع شده به وسیله ی همه ی مردمان است، بر مبنای خواسته های مردم استوار می باشد. این قواعد که از طریق عرف و عادت بین مردم اشاعه می یابندبا واقعیت، عدل و انصاف قابل تطبیق اند. لذا باید عرف را عنصری دانست که کشف راه حل عادلانه را میسر می سازد و همچنین نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است که از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری می کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می دارد تا حقوق هم گام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد. فهرست مطالب: مقدمه جایگاه و اهمیت عرف  عرف در دانش حقوق الف) عرف و تاریخ حقوق ب) عرف در حقوق مدون و حقوق غیر مدون ج) عرف در حقوق خصوصی و حقوق عمومی د) عرف در حقوق جزا ه) عرف در حقوق تجارت و) عرف در حقوق داخلی و حقوق بین الملل عرف در فقه و حقوق اسلام عرف تجاری پیشینه اجرا مفاهیم حقوقی پذیرش حقوق تجارت و داوری امروز و فردای حقوق تجارت منابع و مأخذ

دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

مقاله در مورد حقوق تجارت دانلود کارتحقیقی نقاط ضعف قانون تجارت فعلی فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول بررسی ویژگی های اصلاحیه قانون تجارت و بررسی معایب و محاسن آن با قانون تجارت فعلی گفتار اول : پیش به سوی تجارت مدرن مبحث اول : انواع معاملات تجارتی الف)معاملات تجاری اصلی: ب:معاملات تجارتی تبعی: مبحث دوم :دلالی مبحث سوم :حق العملکاری مبحث چهارم: قائم مقامی، نمایندگی تجارتی مبحث پنجم :گروه اقتصادی با منافع مشترک مبحث ششم : ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت مبحث هفتم : نقاط ضعف قانون تجارت فعلی کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی) باب اول: باب دوم: باب های ششم،هفتم و هشتم باب نهم الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری باب دهم ب: تضامن قانونی و قراردادی ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد: پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل باب چهاردهم مبحث هشتم : حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط حقوق شرکتها باب سوم تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری فصل دوم گفتار اول : تعارض میان قواعد حاکم بر شرکت‌های تجاری: مبحث اول : حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط مبحث دوم : اسناد تجاری مبحث سوم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط: مبحث چهارم : بازسازی و ورشکستگی مبحث پنجم : حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی) مبحث ششم : نقاط قوت ونوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت مبحث هفتم : باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک -حقوق شرکتها بازسازی و ورشکستگی خلاصه و نتیجه گیری منابع چکیده  بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت می گذرد.  قانون تجارت ایران در حال حاضر پاسخگوی نیازهای تجاری موجود در فضای بازرگانی کشور نبوده و باید بر ‌اساس تغییرات ایجاد شده در مفاهیم تجاری و مرزهای جغرافیایی بازرگانی بازنگری و اصلاح شود. چون همه کشورها در این مدت قانون تجارت خود را بر اساس مفاهیم نوین تجاری تغییر داده ...